Rochas

Videoaula sobre os 3 tipos de rochas: magmáticas (ou ígneas), sedimentares e metamórficas.